آموزشگاه زبان تابان

سوپروایزر آموزشگاه تابان: مهندس حسین نوری

سوپروایزر دختران آموزشگاه تابان: سرکار خانم کرامت

سوپروایزر کودکان آموزشگاه: سرکار خانم نوروزی

با مجوز رسمی از اداره کل آموزش و پرورش

PRIVATE SPEAKING CLASSES

ثبت نام ترم جدید شروع شد

کلاس های مکالمه بانوان و آقایان

انگلیسی،آلمانی،فرانسه،ترکی استانبولی

TOEFL - IELTS - MSRT - MCHE

زبان آموزان گرامی در صورت داشتن هرگونه شکایت و اعتراض حضوراً به آموزشگاه مراجعه و یا با شماره تلفن
۰۴۴۳۳۶۶۰۰۸۷ ۰۹۱۴۸۵۵۱۴۱۸
تماس حاصل فرمایند

Taban Language Institute

آدرس ما