آموزشگاه زبان تابان
آدرس: ارومیه، خیابان دانشکده، پل قویون، سه راه بدیعی 1
تلفن: ۳۳۴۳۶۴۰۰ ۰۹۱۴۸۵۵۱۴۱۸
آدرس ما