آموزشگاه زبان تابان

مکالمه تخصصی خانم‌های خانه‌دار

دوره های مکالمه مخصوص خانم های خانه دار، کارمندان محترم سازمان ها و ادارات دولتی که بصورت گروهی و خصوصی با موضوعات کاربردی روزمره با پخش انواع فایل های صوتی و تصویری و تدریس با استفاده از به روز ترین کتب آموزشی حال حاضر دنیا صورت می گیرد و هر جلسه چندین کلمه جدید و جملات تازه و کاربردی بصورت سوال و جواب فراخواهند گرفت. بعد از اتمام هر ترم فرق اساسی در جمله بندی و مکالمه مشاهده خواهد شد.کتاب هایی که از آنها جهت تدریس استفاده میشود سری کتاب های SPEAK NOW در چهار جلد که در هشت ترم تدریس می شوند و علاوه بر این از کتاب های متعدد و کاربردی و فیلم و ویدیو استفاده می شود.همچنین کتاب مکالمه سوپروایزر آموزشگاه زبان تابان آقای مهندس حسین نوری "پرکاربرد ترین سوال و جواب های زبان انگلیسی" در این دوره ها تدریس می شود و هر جلسه اصطلاحات جدید آموزش داده می شود. جهت ثبت نام با شماره های آموزشگاه زبان تابان تماس حاصل فرمایید.

آموزشگاه زبان تابان
آدرس ما