آموزشگاه زبان تابان

سوپروایزر آموزشگاه تابان: مهندس حسین نوری

سوپروایزر دختران آموزشگاه تابان: سرکار خانم کرامت

با مجوز رسمی از اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

کلاس های مکالمه خصوصی و نیمه خصوصی و عمومی

ثبت نام کلاس های عمومی حضوری و آنلاین ترم جدید شروع شد

کلاس های مکالمه تخصصی برای بانوان و آقایان

انگلیسی،آلمانی،فرانسه،ترکی استانبولی

TOEFL - IELTS - MSRT - MCHE

09148551418 - 33436400

آموزشگاه زبان تابان
دوره های مکالمه بانوان

دوره های مکالمه بانوان

 کلاس های مکالمه بانوان 

عمومی 

خصوصی 

آموزشگاه زبان تابان
دوره های تخصصی

دوره های تخصصی

TOEFL

IELTS

MSRT

TTC

آموزشگاه زبان تابان
ثبت نام کلاس های خصوصی

ثبت نام کلاس های خصوصی

ترکی استانبولی

آلمانی

 فرانسه

 

 

آموزشگاه زبان تابان
ثبت نام شروع شد

ثبت نام شروع شد

کودکان

نوجوانان

بزرگسالان

 

آدرس ما