آموزشگاه زبان تابان

سوپروایزر آموزشگاه تابان: مهندس حسین نوری

سوپروایزر دختران آموزشگاه تابان: سرکار خانم کرامت

با مجوز رسمی از اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

کلاس های مکالمه خصوصی و نیمه خصوصی و عمومی

ثبت نام کلاس های عمومی حضوری و آنلاین ترم جدید شروع شد

کلاس های مکالمه تخصصی برای بانوان و آقایان

انگلیسی،آلمانی،فرانسه،ترکی استانبولی

TOEFL - IELTS - MSRT - MCHE

09148551418 - 33436400

Hair

Everything about hair

۵,۰۰۰ تومان
مشاهده

Comparatives and Superlatives

Comparatives and Superlatives

۲,۰۰۰ تومان
مشاهده

Passive Voice

Passive Voice

۲,۰۰۰ تومان
مشاهده

Reported Speech

Reported Speech

۲,۰۰۰ تومان
مشاهده

Reported speech

Reported speech

۴,۰۰۰ تومان
مشاهده

Verbs often confused

verbs often confused

۲,۰۰۰ تومان
مشاهده

Money vocabs

Money vocabs

۵,۰۰۰ تومان
مشاهده

Animal Idioms

Animal idioms

۵,۰۰۰ تومان
مشاهده

WORLD CLASS

از هر جلد که مورد نیاز هست بعد از خرید اطلاع دهید تا ارسال شود.

۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده

WORLD ENGLISH

از هر جلد که مورد نیاز هست بعد از خرید اطلاع دهید تا ارسال شود.

۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده

FAMILY AND FRIENDS

از هر جلد که مورد نیاز هست بعد از خرید اطلاع دهید تا ارسال شود.

۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده

FIRST FRIENDS

از هر جلد که مورد نیاز هست بعد از خرید اطلاع دهید تا ارسال شود.

۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده

1100 کلمه برای آزمون آیلتس

1100 کلمه برای آزمون آیلتس تافل و مکالمه انگلیسی

۱۵,۰۰۰ تومان
مشاهده

STORY BOOKS

SHORT STORY BOOK FOR KIDS

۵,۰۰۰ تومان
مشاهده
آدرس ما