آموزشگاه زبان تابان

سوپروایزر آموزشگاه تابان: مهندس حسین نوری

سوپروایزر دختران آموزشگاه تابان: سرکار خانم کرامت

با مجوز رسمی از اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

کلاس های مکالمه خصوصی و نیمه خصوصی و عمومی

ثبت نام کلاس های عمومی حضوری و آنلاین ترم جدید شروع شد

کلاس های مکالمه تخصصی برای بانوان و آقایان

انگلیسی،آلمانی،فرانسه،ترکی استانبولی

TOEFL - IELTS - MSRT - MCHE

09148551418 - 33436400

Hair

Everything about hair

۵,۰۰۰ تومان
مشاهده

Comparatives and Superlatives

Comparatives and Superlatives

۲,۰۰۰ تومان
مشاهده

Passive Voice

Passive Voice

۲,۰۰۰ تومان
مشاهده

Reported Speech

Reported Speech

۲,۰۰۰ تومان
مشاهده

Reported speech

Reported speech

۴,۰۰۰ تومان
مشاهده
آدرس ما