آموزشگاه زبان تابان
قوانین و مقررات
 1. پوشش زبان آموزان مناسب محیط فرهنگی و آموزشی باشد.
 2. زبان آموز در صورت غیبت بیش از چهار جلسه حذف خواهد شد.
 3. نمره قبولی دوره کودکان و نوجوانان ۷۰ و نمره قبولی دوره بزرگسالت ۶۰ می باشد. دوره بزرگسالان آزمون میان ترم ندارند.
 4. زبان آموزان بعد از گذراندن دوره کودکان و نوجوانان یک ترم مرور خواهند داشت.
 5. عدم حضور در آزمون میان میان ترم و فاینال نمره صفر وارد خواهد شد.
 6. زبان آموزان اجازه استفاده از تلفن همراه در کلاس ندارند.
 7. زبان آموزان باید سر وقت در کلاس درس حضور داشته باشند.
 8. از ایجاد سروصدا در محیط آموزشگاه جدا خودداری شود.
 9. از اموال آموزشگاه محافظت شود.
 10. نظافت محیط کلاس رعایت شود.
 11. اولیای محترم و زبان آموزان اجازه تعیین مدرس کلاس را ندارند و این امر در حیطه وظایف واحد پذیرش می باشد.
 12. آموزشگاه فقط در ساعت شروع تا پایان کلاس وظیفه نگهداری از زبان آموزان را برعهده دارد در غیر اینصورت آموزشگاه هیچ مسوولیتی در قبال عواقب ناشی از دیرکرد اولیا نخواهد داشت.
 13. ثبت نام و پرداخت شهریه به صورت اینترنتی خواهد بود و به هیچ وجه بصورت نقدی شهریه دریافت نخواهد شد.
 14. زبان آموزان بعد از ثبت نام با پرینت کارت کلاسی و تحویل آن به واحد پذیرش اجازه حضور در کلاس را خواهند داشت و در صورت عدم ثبت نام و پرداخت شهریه به هیچ عنوان اجازه حضور در کلاس داده نخواهد شد.
آدرس ما