تقویم آموزشی

ترم سال تحصیلی تاریخ شروع تاریخ میان ترم تاریخ پایان
دختران 26 خرداد 1403 1403 1403/03/26 1403/04/23 1403/05/03
پسران 27 خرداد 1403 1403 1403/03/27 1403/04/24 1403/05/04

آموزشگاه زبان تابان - خیابان دانشکده - پل قویون , سه راه بدیعی - مهندس حسین نوری 33436400 - 09148551418